DOSTUPNE SNAGE (kW)

3,4 kW

5,1 kW

6,8 kW

ECO funkcija

Klima uređaji primjenjuju inovativni ECO način
rada u svrhu uštede energije. Pritiskom na gumb klima uređaj
će raditi u 8-satnom režimu koji štedi 60% energije u odnosu na
normalni način rada.

Noćni način rada

Klima uređaj će automatski dizati temperaturu (u hlađenju) ili spuštati temperaturu (u grijanju) 1°C po satu kroz prva dva sata rada. Nakon toga temperatura ostaje ista, a klima uređaj se nakon 5 sati rada automatski gasi.